Hop til hovedindhold

Vil du vide mere?

Her finder du blandt andet kontaktoplysninger, åbningstider, tilsynsrapporter og information til studerende.

Kontakt

 • Bixen: 46 11 36 63
  Montering: 46 11 36 67
  Medieruden: 46 11 36 71

 • Kastanjehuset:
  ST. TV: 46 11 36 74
  ST. TH: 46 11 37 50
  1. TV: 46 11 36 82
  1. TH: 46 11 36 81
  2. SAL: 46 11 37 60

   

  Lærken: 46 11 36 91

 • Ebberød Kulturhus og Caféen: 46 11 36 77

 • Center for handicap - bo og beskæftigelse - Rude Skov
  Værkstederne Rude Skov, Dagtilbuddene Kastanjehuset & Lærken samt Ebberød Kulturhus:

  Sophie Magdelenes Vej 7-11
  3460 Birkerød

   

  Administrationen er beliggende på Sophie Magdelenes Vej 7, 2. sal

  Afstanden til Birkerød by er cirka 1,5 kilometer. Bus 197 kører i dagtimerne til/fra Birkerød Station og Rude Skov en gang i timen.

  Se køreplan for bus 197 på dinoffentligetransport.dk

Tilsyn, planer og serviceniveau

 • Center for Handicap – bo og beskæftigelse – Rude Skov er en del af Social Indsats i Rudersdal Kommune.

  Rudersdal Kommune

 • Vores politik angående samarbejde med pårørende er ved at blive opdateret. Den nye version lægges på hjemmesiden, når den er blevet godkendt.

 • I henhold til retssikkerhedsloven §16 bliver der ført tilsyn med, hvordan vi løser vores opgaver. 

  Du kan se det seneste tilsyn for §103 Værkstederne og §104 Dagtilbuddene Rudersdal her:

  Tilsynsrapport Social Indsats - Rude Skov 2023

  Har du brug for hjælp til oplæsning af tilsynsrapporten, så ring til os på: 46113650.

   

 • Brugerrådet på Center for Handicap – bo og beskæftigelse – Rude Skov:

  Thomas  - Monteringen

  Hanne – Kastanjehuset

  Ditte – Bixen

  Niclas – Monteringen

  Julian – Bixen

  Allan – Udeholdet

  Jonas – Udeholdet

  Marie – Bixen

  Nis – Monteringen

  Dorota – Bixen

  Morten – Monteringen. 

Åbningstider

 • Åbningstider for Caféen:

  Mandag - torsdag 9.00 - 14:45

  Fredag 9.00 - 13:45

 • Åbningstider for Kastanjehuset:

  Mandag - fredag 8:30 - 15:30.

  Der er mulighed for både heldags og halvdags tilbud. 

  Halvdagstilbud er fra 8:30 - 11:30 eller 12:30 - 15:30.

 • Åbningstider for Lærken:

  Mandag - torsdag 8:20 - 15:25

  Fredag 8:20 - 15:20

 • Åbningstider for Værkstederne:

  Mandag - torsdag 8.00 - 15:30

  Fredag 8.00 - 14.00

 • Center for Handicap – bo og beskæftigelse – Rude Skov har lukket alle helligdage, fredag efter Kristi himmelfartsdag, 1. maj, grundlovsdag samt mellem jul og nytår.

  I 2024 er der desuden følgende lukkedage: 

  Fredag d. 14. juni (Fælles faglig dag for Social Indsats)

  Onsdag d. 14. august (Lærken undtaget)

  Mandag d. 23. december

Visitation til Rude Skovs tilbud

 • Ønsker du at blive visiteret til §103 beskyttet beskæftigelse eller §104 Dagtilbud Lærken, kan du kontakte Centerchef Jens P. Sorring. 

  Ønsker du at blive visiteret til §104 Dagtilbud Kastanjehuset, kan du kontakte daglig leder Merete Lund.

  Bor du i Rudersdal, kan du også kontakte din sagsbehandler i Rudersdal Kommune - se mere på kommunens hjemmeside:

  Rudersdal Kommune

Studerende og praktik

 • Center for Handicap – bo og beskæftigelse – Rude Skov består af afdelinger under § 103 Beskyttet beskæftigelse samt Lov om social service § 104.

  Rude Skov er beliggende i naturskønne omgivelser omgivet af skov og enge. Vi har selv masser af udenomsplads, der bliver brugt til forskellige aktiviteter i løbet af året samt en stor overdækket bålplads.

  Vi arbejder bl.a. med KvaliKomBo, Anerkendende pædagogik, Erfaringspædagogik, totalkommunikation, sanseintegration/motorik og TEACCH.
  Troværdighed, ligeværd og humor er nogle af de vigtigste værdier i vores organisation.

  Vi er i alt 50 personaler fordelt på pædagoger, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, sosu assistenter, kontorpersonaler og pedeller.

  Den studerende har ved morgenmøder og vejledningstimer mulighed for at spørge ind til organisationen og målgruppen.

  • Vi forventer, at den studerende deltager i praktiske gøremål sammen med brugerne, og at den studerende deltager i de igangværende produktioner/aktiviteter.
  • Vi forventer, at den studerende forholder sig kritisk, analyserende og reflekterende til egen praksis.
  • Den studerende har mulighed for at tage initiativ til at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, gerne på tværs af de enkelte tilbud.
  • Som udgangspunkt vil der være en times 1 til 1 vejledning om ugen, hvor den studerendes portfolio anvendes som ideoplæg til dagsorden. Kompetencemålene evalueres løbende på møderne. Der lægges en plan for, hvordan der kan arbejdes med målene, og der udarbejdes en tidsramme.
  • Den studerende får mulighed for at få viden og erfaring inden for problemstillinger, vi samarbejder med andre professioner om at løse. Der bliver evt. mulighed for at deltage i møder med bosteder, forældre, sagsbehandlere eller andre faggrupper.
  • Ved deltagelse og observationer i hverdagen har den studerende mulighed for at opleve hvilke socialpædagogiske opgaver, vi er ansvarlige for at løse. Ligeledes vil den studerende få kendskab til dilemmaer og problematikker, der er inden for det socialpædagogiske arbejde.
  • Ved deltagelse i hverdagen og ved de arrangementer, der tilbydes brugerne, får den studerende mulighed for at reflektere over egne og kollegaernes handlinger og sætte dem i pædagogisk relief.
  • Den studerende får kendskab til vores dokumentationssystem Bosted, dagbogsnotater, statusnoter, handleplaner og andre former for evalueringsmetoder.

  Der vil være uformel vejledning og løbende anvisninger og mulighed for afklaring, f.eks. er undren og spørgsmål altid velkomne til morgenmøder, i frokosten, og ved dagens slutning.

  Se i øvrigt Tilbudsportalen.