Center for Sociale Indsatser - Rude Skov ligger i hjertet af det smukke Ebberød, og er et stort og mangfoldigt tilbud om beskæftigelse, aktiviteter og samvær indenfor rammerne af beskyttet beskæftigelse og diverse dagtilbud.

 

Corona Opdatering 19. maj:

 

Mandag den 25. maj begynder genåbningen af Dagtilbuddene- og Værkstederne Rude Skov.

For at kunne leve op til myndighedernes krav om at minimere risikoen for smittespredning af COVID-19, er det nødvendigt at vi åbner vores tilbud gradvist.

Det betyder, at alle borgere ikke kan vende tilbage til Rude Skov på samme tid. Vi vil derfor åbne i faser, hvor den enkelte fase evalueres inden næste fase påbegyndes.

De første borgere kan som sagt vende tilbage fra mandag d. 25.maj. Her vil der primært være tale om hjemmeboende borgere eller borgere, der bor alene i egen bolig.

Der vil være forskel på hvor hurtigt de enkelte tilbud åbner i Rude Skov. Dette begrundet i de forskellige tilbuds mulighed for at sikre minimal smitterisiko.

I de efterfølgende uger vil vi udvide vores tilbud til at omfatte flere borgere fra bofællesskaber og botilbud. Vi håber og forventer, at vi omkring Sankt Hans er tilbage med fulde huse på Rude Skov.

Det gælder for alle borgere og samarbejdspartnere, at vi tager direkte kontakt med henblik på at indgå aftaler om opstarten for den enkelte bruger af vores tilbud.

Informationer målrettet §103 værkstedsbrugerne omkring genåbningen kan ses i nedenstående folder:
 
 
Caféen og dermed Tirsdagsmusik holder fortsat lukket indtil videre.
 

Rudersdal Kommune har samlet information til borgerne om corona på siden ‌www.rudersdal.dk/corona‌

Gældende specifikke ændringer på Social- og Sundhedsområdet kan ses på denne side

 

 

Del af Social og Sundhed

Værkstederne ved Rude Skov er en del af Social og Sundhed i Rudersdal Kommune.

Læs om Social og Sundhed