Spring til indhold

Dagtilbud Bøgen

Dagtilbud Bøgen

 

Hvide blomster på frugttræ

Dagtilbud Bøgen

OBS! Bøgen er pr. september 2021 flyttet til nyistandsatte lokaler på Sophie Magdelenes Vej 11.

Bøgen er et højt specialiseret samværs- og aktivitetstilbud til voksne borgere med multiple handicap, der har brug for udvidede socialpædagogisk tilrettelagte aktiviteter i forhold til sansemotorik/sanseintegration og totalkommunikation.

Vi har forskellige aktiviteter i hverdagen, der tager afsæt i arbejdet med sansestimulering og sanseintegration.

Du får mulighed for udvikling, samt at vedligeholde eksisterende færdigheder gennem fysisk udfoldelse og sanseintegrerende aktiviteter.

Du vil blive hjulpet til at blive hørt med din kommunikation og til at udvikle dine færdigheder.

Vi nyder naturen på vores udedage, hvor vi bl.a. hygger i fællesskab, har bål, laver pandekager, synger og laver fysiske aktiviteter.

Du får tilbudt samvær og derigennem mulighed for at skabe og bevare relationer med andre borgere på Bøgen.

Vi er et dagtilbud med stolte traditioner, hvor vi fejrer fastelavn, påske, Sankt Hans, Halloween og jul, med fokus på fællesskabet.

Vi har åbent fra 8:30-11:30 og igen 12:30-15:30 med mulighed for at komme enten formiddag eller eftermiddag.

Når du kommer i Bøgen, har du også mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet. Se mere i linket:

Tilbud i fritiden

Du kan finde frem til medarbejderne i Bøgen og se vores telefonnr. via linket:

Vil du vide mere? 

Vil du vide mere om BØGEN?

Bøgen er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Du kan læse mere om Bøgen på Rudersdal Kommunes hjemmeside:

BØGEN

 

 

 

.