Fælles oplysninger

Her finder du fælles oplysninger for Værkstederne ved Rude Skov.

Visitation til dagtilbud

Ansøgning om visitation til dagtilbud efter Servicelovens § 103 og 104 sker ved indsendelse af ansøgningsskema til Socialområdet i Rudersdal Kommune

social@rudersdal.dk 

Befordring

Afstanden til Birkerød by er cirka 1,5 kilometer. Bus 197 går fra Birkerød Station til Værkstederne. I dagtimerne kører busserne hver hele time.

Borgere, der er selvtransporterende, og som bor mere end 10 kilometer fra Værkstederne, får tilskud til transporten.

Borgere, der ikke er selvtransporterende, kan få bevilliget transport til og fra Værkstederne.

Transporten skal bevilliges af borgerens handlekommune.

Når transporten er bevilliget, arrangerer Værkstederne kørslen.Sygdom

Ved sygdom og andet fravær skal brugeren straks give besked til den gruppe i Værkstederne, den pågældende er tilknyttet. De brugere, der ikke er selvtransporterende, skal selv aflyse transporten hos Handicap Befordring A/S på tlf. 36 72 10 10.

Fælles lukkedage: Værkstederne holder lukket mellem jul og nytår. Derudover holdes to årlige lukkedage, som anvendes til fælles personaleudvikling,. Der gives besked om disse lukkedage i god tid.Tilsyn

I henhold til retssikkerhedsloven § 16 har Rudersdal Kommune pligt til at føre tilsyn med, hvordan kommunens opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af dagtilbuddet, og den måde opgaverne løses på.

Rudersdal Kommune gennemfører et uanmeldt tilsyn om året på kommunens dagtilbud.

Tilsynsrapporterne kan findes på www.rudersdal.dkKlagemuligheder og Andet

Eventuelle klager skal indledningsvis rettes til kontaktperson eller ledelsen på Værkstederne ved Rude Skov.

Herudover kan man rette henvendelse til Rudersdal Kommune:

Rudersdal Kommune

Socialområdet

Stationsvej 36

3460 Birkerød

Andre spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende Værkstederne ved Rude Skov, Dagtilbuddene eller Penstionistklubben, så er du velkommen til at sende os en e-mail eller ringe til os.

 
Sidst opdateret: 16.06.2017

E-MAIL:

Jens P. Sorring
Centerleder
jpso@rudersdal.dk


Merete Lund
Souschef
melu@rudersdal.dk


Tlf. 46 11 36 50
Administrationen

Åbningstider
Mandag - Torsdag
08.00 - 15.45
Fredag
08.00 - 14.00
  • Værkstederne ved Rude Skov
  • |
  • Sophie Magdelenes Vej 7, 2. sal
  • |
  • 3460 Birkerød
  • |
  • Tlf. 46 11 36 50
  • |
  • admrudeskov@rudersdal.dk